INFRA RAKENTAMISEN ALALLE UUSI TOIMIJA – PROINFRA YHDISTÄÄ ALAN KOKENEET TOIMIJAT YHDEKSI

Hankerakennus Oy, Lännen Satamapalvelu Oy sekä EN Rakennuskonsultti Oy yhdistyivät kokonaisvaltaiseksi infra-alan toimijaksi nimeltään Proinfra Oy 28.6.2019

Proinfra on kokenut ja innovatiivinen suomalainen infra-alan toimija, joka muodostui vuonna 2019 yhdistämällä Hankerakennus Oy, Lännen Satamapalvelu Oy sekä EN Rakennuskonsultti Oy yhdeksi kokonaisvaltaiseksi infra-alan toimijaksi. Yhdistyvien yrityksien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2018 oli noin 8M€ ja henkilökunta noin 30. Kaikkien yrityksien koko henkilökunta siirtyy Proinfra Oy:n palvelukseen.

Tavoitteemme on vakiinnuttaa asemamme monipuolisena infra-alan toimijana tarjoamalla asiakkaillemme ammattitaitoista ja kustannustehokasta palvelua kaikilla infra-alan palvelusegmenteillä. Motivoitunut ja sitoutunut henkilökuntamme mahdollistaa myös toiminnan kasvamisen tulevaisuudessa heidän kokemuksensa ollessa toimintamme yksi kulmakivistä.” kertoo Proinfran toimitusjohtajaksi valittu Vesa Nuora.

Proinfra Oy tuottaa palveluja pääasiassa julkiselle sektorille sekä pohja- ja toimitilarakentamista yksityiselle sektorille. Julkisen sektorin palveluihin lukeutuvat kaikki väylä-, rata- sekä taitorakentaminen. Synergiaetujen avulla pystymme tarjoamaan palvelujamme sekä suuriin että pieniin hankkeisiin.

Hankerakennus Oy on perustettu vuonna 2010 yritys, jonka palveluihin sisältyy hankekehittäminen, rakennuttaminen, pohjarakentaminen sekä projektinjohtaminen. Hankerakennus Oy tuottaa tällä hetkellä palveluja päätoteuttajana yksityissektorin asiakkaille ja suuremmille toimijoille aliurakoitsijana. Hankerakennus Oy on muun muassa rakentanut Lempäälän RealParkin yritysalueen infran kokonaisuudessaan.

Lännen Satamapalvelu Oy on rautatie- ja maanrakennusurakointiin erikoistunut yritys. Yritys on perustettu vuonna 2011. Työkohteina viime vuosina ovat olleet Suomen rataverkko, raitiolinjat, tehdasraiteet ja satamaraiteet. Lännen Satamapalvelut Oy:n merkittävin asiakas on viime vuosina ollut Väylävirasto.

EN Rakennuskonsultti Oy on silta- ja taitorakentamiseen erikoistunut yritys, joka on perustettu vuonna 1986. Yrityksen työkohteet ovat olleet vaativia betoni- ja teräsputkisiltoja rata- ja tieverkolle, joita on tehty useita kymmeniä perustamisesta lähtien. Vaativimmissa teräsputki- ja sujutuskohteissa EN Rakennuskonsultti Oy:llä on ollut toimialan suurin markkinaosuus viimeisen kymmenen vuoden ajan.

LISÄTIETOJA:

PROINFRA OY
Vesa Nuora, Toimitusjohtaja, Proinfra Oy, puh. 050 380 3120
Jani Pulkkinen, Työpäällikkö, Proinfra Oy, puh. 040 833 1806
Sami Lahtinen, Työpäällikkö, Proinfra Oy, puh. 0400 601881