ALUERAKENTAMINEN - TAIDOLLA TEHDEN

ALUERAKENTAMINEN

Aluerakentamisen palvelumme kattavat tie- ja katurakentamisen sekä niihin liittyvän aluerakentamisen kokonaisuudessaan hankkeiden kokoluokasta tai vaativuudesta riippumatta. Toteutamme laadukkaasti hankkeiden kaikki työsuoritteet, sisältäen kunnallistekniset verkostot, valaistukset sekä kaikki ympäristörakenteet (esim. viher- ja päällystysrakenteet).