PROINFRA - TAIDOLLA TEHDEN

Hankerakennus Oy, Lännen Satamapalvelu Oy sekä EN Rakennuskonsultti Oy yhdistyivät kokonaisvaltaiseksi infra-alan toimijaksi nimeltään Proinfra Oy 28.6.2019

Proinfra on kokenut ja innovatiivinen suomalainen infra-alan toimija, joka muodostui vuonna 2019 yhdistämällä Hankerakennus Oy, Lännen Satamapalvelu Oy sekä EN Rakennuskonsultti Oy yhdeksi kokonaisvaltaiseksi infra-alan toimijaksi. Yhdistyvien yrityksien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2018 oli noin 8M€ ja henkilökunta noin 30. Kaikkien yrityksien koko henkilökunta siirtyy Proinfra Oy:n palvelukseen.

Proinfran tavoitteena on vakiinnuttaa asemansa monipuolisena infra-alan toimijana tarjoamalla asiakkaillemme ammattitaitoista ja kustannustehokasta palvelua kaikilla infra-alan palvelusegmenteillä. Motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta mahdollistaa myös toiminnan kasvamisen tulevaisuudessa heidän kokemuksensa ollessa toiminnan yksi kulmakivistä.

Proinfra Oy tuottaa palveluja pääasiassa julkiselle sektorille sekä pohja- ja toimitilarakentamista yksityiselle sektorille. Julkisen sektorin palveluihin lukeutuvat kaikki väylä-, rata- sekä taitorakentaminen. Synergiaetujen avulla pystymme tarjoamaan palvelujamme sekä suuriin että pieniin hankkeisiin.

Hankerakennus Oy on perustettu vuonna 2010 yritys, jonka palveluihin sisältyy hankekehittäminen, rakennuttaminen, pohjarakentaminen sekä projektinjohtaminen. Hankerakennus Oy tuottaa tällä hetkellä palveluja päätoteuttajana yksityissektorin asiakkaille ja suuremmille toimijoille aliurakoitsijana. Hankerakennus Oy on muun muassa rakentanut Lempäälän RealParkin yritysalueen infran kokonaisuudessaan.

Prorata Oy (vanha Lännen Satamapalvelu) on rautatie- ja maanrakennusurakointiin erikoistunut yritys. Yritys on perustettu vuonna 2011. Työkohteina viime vuosina ovat olleet Suomen rataverkko, raitiolinjat, tehdasraiteet ja satamaraiteet. Prorata Oy:n merkittävin asiakas on viime vuosina ollut Väylävirasto.

EN Rakennuskonsultti Oy on silta- ja taitorakentamiseen erikoistunut yritys, joka on perustettu vuonna 1986. Yrityksen työkohteet ovat olleet vaativia betoni- ja teräsputkisiltoja rata- ja tieverkolle, joita on tehty useita kymmeniä perustamisesta lähtien. Vaativimmissa teräsputki- ja sujutuskohteissa EN Rakennuskonsultti Oy:llä on ollut toimialan suurin markkinaosuus viimeisen kymmenen vuoden ajan.

LISÄTIETOJA:

PROINFRA OY
Jani Pulkkinen, Työpäällikkö, Proinfra Oy, puh. 040 833 1806