PROINFRA - TAIDOLLA TEHDEN

Proinfra Oy on kokenut ja innovatiivinen suomalainen infra-alan toimija, joka muodostui vuonna 2019 nykyiseen muotoonsa yhdistämällä Hankerakennus Oy, Lännen Satamapalvelu Oy sekä EN Rakennuskonsultti Oy yhdeksi kokonaisvaltaiseksi infra-alan toimijaksi. Yhdistyvien yrityksien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2018 oli noin 8M€ ja henkilökunta noin 30. Kaikkien yrityksien koko henkilökunta siirtyi Proinfra Oy:n palvelukseen.

Proinfra Oy:n tavoitteena on ollut vakiinnuttaa asemansa markkinoilla monipuolisena infra-alan toimijana, tarjoamalla asiakkailleen ammattitaitoista ja kustannustehokasta palvelua kaikilla infra-alan palvelusegmenteillä ja nyt myös uudella liiketoiminta-alueellaan energiarakentamisen urakoinnissa. Motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta mahdollistaa myös toiminnan kasvamisen tulevaisuudessa heidän kokemuksensa ollessa yksi Profinra Oy:n koko toiminnan kulmakivistä.

Proinfra Oy tuottaa palveluja pääasiassa julkiselle sektorille sekä pohja- ja toimitilarakentamista yksityiselle sektorille. Julkisen sektorin palveluihin lukeutuvat kaikki energia-, alue-, pohja- sekä taitorakentaminen. Synergiaetujen avulla pystymme tarjoamaan palvelujamme sekä suuriin että pieniin hankkeisiin kokonaisvaltaisesti.

Lisätietoja pohja- ja aluerakentamiseen liittyen antaa

Työpäällikkö, Jani Pulkkinen, Proinfra Oy, puh. 040 833 1806

Lisätietoja energiarakentamiseen liittyen antaa

Tekninen johtaja (CTO), Jukka Laukkanen, Proinfra Oy, puh. 041 314 8078