Tesoman seisakkeen rakentaminen käynnistyy

Tesoman kaupunginosaan Tampereella rakennetaan uusi junaliikenteen seisake. Työt käynnistyvät marraskuussa 2020 ja valmistuvat kesällä 2021. Junat alkavat pysähtyä uudella seisakkeella elokuussa 2021. Hanke toteutetaan Väyläviraston ja Tampereen kaupungin yhteishankkeena. Pääurakoitsijana toimii Prorata Oy.

Tesoman seisakkeelle johtava Vanamon alikulku etelän suunnasta

Tulevan Tesoman seisakkeen kohdalle kesällä 2020 rakennettu uusi Vanamon alikäytävä

Tesoman seisake sijoittuu Tampereen ja Nokian väliselle rataosuudelle, kaupunginosan palvelu- ja kauppakeskustan tuntumaan. Tesoman seisakkeen rakennusurakassa toteutetaan reunalaituri, kulkuyhteydet laiturille sekä seisakkeen edellyttämät järjestelmät.

–Tulevalle seisakkeelle rakennetaan noin 250 m pitkä reunalaituri. Radan alittava jalankulku- ja polkupyöräväylä Tesomanraitti viimeistellään, ja Tesomanraitilta toteutetaan hissi- ja porrasyhteys laiturille. Laiturin länsipäähän Ristimäenkadun varteen rakennetaan liityntäpysäköintialue, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi.

Muita rakennusurakassa toteutettavia töitä ovat mm. merkit ja opasteet, valaistustyöt Tesomanraitille sekä laiturille, rautatieturvalaitteiden muutokset, kunnallistekniset työt sekä tarvittavat melunsuojaukset. Rautatieliikenteenohjausyhtiö Finrail Oy ja Tampereen seudun joukkoliikenne toteuttavat samassa yhteydessä seisakkeelle matkustajainformaation näyttö- ja kuulutusjärjestelmät sekä lippujen lukijalaitteet.

Tesoman seisakkeen ratasuunnitelma on hyväksytty syyskuussa 2020. Kevään ja kesän 2020 aikana Tampereen kaupunki toteutti uuden alikäytävän Tesomalle tulevaa seisaketta silmällä pitäen. Seisakkeen rakennusurakka kilpailutettiin syys-lokakuussa 2020. Urakkasopimus Prorata Oy:n kanssa allekirjoitettiin marraskuun alussa.

Työt käynnistyvät marraskuun aikana mm. liityntäpysäköintialueen rakentamisella. Rakentaminen on aktiivisimmillaan huhti-toukokuussa, jolloin töitä tehdään myös viikonloppuisin yöaikaan junaliikenteen katkoissa.

Seisakkeen rakennustyöt valmistuvat kesällä. Tesomalta pääsee nousemaan junan kyytiin elokuussa 2021.

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa 2020-2023 (MAL-sopimus) on määritetty toimenpiteitä joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseksi. Tesoman junaseisakkeen rakentaminen on yksi MAL-sopimuksessa esitetyistä toimenpiteistä. Toteuttamiskustannukset jaetaan tasan Väyläviraston ja kaupungin kesken.

Lisätietoja: Risto Valovuo, Prorata Oy

INFRA RAKENTAMISEN ALALLE UUSI TOIMIJA – PROINFRA YHDISTÄÄ ALAN KOKENEET TOIMIJAT YHDEKSI

Hankerakennus Oy, Lännen Satamapalvelu Oy sekä EN Rakennuskonsultti Oy yhdistyivät kokonaisvaltaiseksi infra-alan toimijaksi nimeltään Proinfra Oy 28.6.2019

Proinfra on kokenut ja innovatiivinen suomalainen infra-alan toimija, joka muodostui vuonna 2019 yhdistämällä Hankerakennus Oy, Lännen Satamapalvelu Oy sekä EN Rakennuskonsultti Oy yhdeksi kokonaisvaltaiseksi infra-alan toimijaksi. Yhdistyvien yrityksien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2018 oli noin 8M€ ja henkilökunta noin 30. Kaikkien yrityksien koko henkilökunta siirtyy Proinfra Oy:n palvelukseen.

Tavoitteemme on vakiinnuttaa asemamme monipuolisena infra-alan toimijana tarjoamalla asiakkaillemme ammattitaitoista ja kustannustehokasta palvelua kaikilla infra-alan palvelusegmenteillä. Motivoitunut ja sitoutunut henkilökuntamme mahdollistaa myös toiminnan kasvamisen tulevaisuudessa heidän kokemuksensa ollessa toimintamme yksi kulmakivistä.” kertoo Proinfran toimitusjohtajaksi valittu Vesa Nuora.

Proinfra Oy tuottaa palveluja pääasiassa julkiselle sektorille sekä pohja- ja toimitilarakentamista yksityiselle sektorille. Julkisen sektorin palveluihin lukeutuvat kaikki väylä-, rata- sekä taitorakentaminen. Synergiaetujen avulla pystymme tarjoamaan palvelujamme sekä suuriin että pieniin hankkeisiin.

Hankerakennus Oy on perustettu vuonna 2010 yritys, jonka palveluihin sisältyy hankekehittäminen, rakennuttaminen, pohjarakentaminen sekä projektinjohtaminen. Hankerakennus Oy tuottaa tällä hetkellä palveluja päätoteuttajana yksityissektorin asiakkaille ja suuremmille toimijoille aliurakoitsijana. Hankerakennus Oy on muun muassa rakentanut Lempäälän RealParkin yritysalueen infran kokonaisuudessaan.

Lännen Satamapalvelu Oy on rautatie- ja maanrakennusurakointiin erikoistunut yritys. Yritys on perustettu vuonna 2011. Työkohteina viime vuosina ovat olleet Suomen rataverkko, raitiolinjat, tehdasraiteet ja satamaraiteet. Lännen Satamapalvelut Oy:n merkittävin asiakas on viime vuosina ollut Väylävirasto.

EN Rakennuskonsultti Oy on silta- ja taitorakentamiseen erikoistunut yritys, joka on perustettu vuonna 1986. Yrityksen työkohteet ovat olleet vaativia betoni- ja teräsputkisiltoja rata- ja tieverkolle, joita on tehty useita kymmeniä perustamisesta lähtien. Vaativimmissa teräsputki- ja sujutuskohteissa EN Rakennuskonsultti Oy:llä on ollut toimialan suurin markkinaosuus viimeisen kymmenen vuoden ajan.

LISÄTIETOJA:

PROINFRA OY
Vesa Nuora, Toimitusjohtaja, Proinfra Oy, puh. 050 380 3120
Jani Pulkkinen, Työpäällikkö, Proinfra Oy, puh. 040 833 1806
Sami Lahtinen, Työpäällikkö, Proinfra Oy, puh. 0400 601881